ผลิตภัณฑ์ > กระพ้อลำเลียง (BUCKET ELEVATOR)
 
ผลิตภัณฑ์
สุ่มเก็บตัวอย่างข้าวเปลือก
     SP-ONE
ทำความสะอาดข้าวเปลือก
     DMS-50
     MC-12000
     PAC-15000
     PAC-022
     PAC-012
แยกหินออกจากข้าว
     DS-12000
     DS-6000
กะเทาะข้าวเปลือก
     HU-4000
     HR-4000
คัดแยกแกลบ
     HA-4000
     HR-4000
คัดแยกข้าวเปลือก
     PS-5000
หินขัดข้าวขาว
     VW-9000
     SW-9000
     SW-6000
     SW-2500
คัดแยกขนาดรูปร่าง
     RS-8009
     RS-6000
     VBS-2000L
     VB-08
ขัดมันข้าวสาร
     PL-6000
     PL-4000
     PL-60
     PL-40
     PL-20
คัดแยกความหนา อ้วนผอม
     TG-3000
คัดแยกแบ่งชนิด
     CSF-6000
พัดลมดูดทำความสะอาด
     TFB-3844
     TFB-2520
     TFB-3244
     BI-20
กระพ้อ ลำเลียง
กำจัดฝุ่นและสิ่งเจือปน
     BF-2200
วัสดุสิ้นเปลือง

  กระพ้อ ลำเลียง
  BE-11T / BE-31 / BE51T

ใช้สำหรับขนถ่ายลำเลียงเมล็ดพันธุ์พืชในแนวดิ่ง ทำงานเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน โครงสร้างและวัสดุ อ่านต่อ...

หน้าแรก   |   ผลิตภัณฑ์   |   บริการ  |   ผลงาน  |   รู้จักกับเรา  |   ลิงค์  |   สอบถามข้อมูลสินค้า   |   ติดต่อเว็บมาสเตอร์
Copyright 2006 Desco Engineering Co., Ltd.

 

web stats